Ocena stanu technicznego dróg na terenie wsi w naszej gminie – 15.03.2018r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich RM w Goleniowie