” To są dwa różne budżety ten zaplanowany i ten niewykonany ” Negatywne stanowisko radnej Ireny Henkelman na temat wykonania budżetu za rok 2017 i nie tylko.

Odpowiedź burmistrza Roberta Krupowicza na wystąpienia radnej Ireny Henkelman.