Z Mieczysławem Bździuchem, przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rozmawiamy o alkoholizmie w Goleniowie.