Ze Zbigniewem Mazurem, adiunktem w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, skarbnikiem powiatu goleniowskiego, rozmawiamy o wpływie szpitala powiatowego na budżet naszego powiatu.

– Zawsze mamy dwa skrajne scenariusze. W jednym rozwiązujemy problemy, znajdujemy oszczędności i dodatkowe przychody, by zaspokoić roszczenia płacowe. W drugim jest likwidacja szpitala. Pomiędzy nimi należy szukać przestrzeni do efektywnego działania. Dlatego trzeba przyjąć rozwiązanie leżące pomiędzy skrajnymi elementami. Musi ono odpowiadać sumie pieniędzy, jaka leży na stole. Nie może zakładać manny z nieba, ekstra pożyczek i dokapitalizowania – mówi Z. Mazur.

wersja pdf

“POMIĘDZY LIKWIDACJĄ A OSZCZĘDNOŚCIAMI”