Z młodszym inspektorem Robertem Sielskim, komendantem powiatowym policji w Goleniowie, rozmawiamy o jego karierze, jednostce, którą od niedawna dowodzi oraz Ukraińcach.

– W naszej komendzie mam bardzo dobrych policjantów. Dobrze mi się współpracuje ze średnią kadrą kierowniczą, dlatego nie wprowadziłem tam żadnych zmian personalnych. Wakaty są, ale to rzecz naturalna
w policji. Nie mamy wakatów w kadrze kierowniczej, są na niższych stanowiskach. Są one równomiernie porozkładane między komórkami organizacyjnymi, więc żaden pion nie jest szczególnie poszkodowany
 – mówi R. Sielski.

. 

wersja pdf

“DOWODZĘ JEDNOSTKĄ W SWOIM POWIECIE”