Z Urszulą Witkowską, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, rozmawiamy o powiatowym rynku pracy.

– Wciąż są ludzie, którzy poszukują pracy. Oczywiście podaż pracy nie równa się popytowi, bo raczej szuka się pracowników, niż odwrotnie. Jednak nadal ludzie rejestrują się u nas i to z różnych względów. Wielu chce podnieść kwalifikacje lub je zmienić, a kursy i szkolenia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne są finansowane bądź dofinansowywane przez Urząd. To nie są już tylko ludzie długotrwale bezrobotni. Sytuacja jest dynamiczna, bo to nie jest tak, że te 1800 bezrobotnych jest zarejestrowanych u nas stale, tylko oni się zmieniają. W jednym miesiącu np. zarejestruje się 280 osób, a wyrejestruje ok. 300 – bądź odwrotnie – mówi U. Witkowska.

. 

wersja pdf

“CHĘTNI PRACĘ ZNAJDĄ”