Z Katarzyną Gonerą, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie, rozmawiamy o drożejących śmieciach i zieleni miejskiej.

 

. – Zmiana przepisów nakładać ma na mieszkańca obowiązkową segregację odpadów. Obecnie mamy w gminie Goleniów wybór – segregować bądź nie segregować. Obowiązkowa segregacja nałoży na wykonawcę usługi konieczność wyposażenia wszystkich mieszkańców w pojemniki i worki na odpady zmieszane i posegregowane, co znacznie zwiększy koszty. Na chwilę obecną nie wiemy o ile zwiększą się nasze koszty, bo nie wiemy, co będziemy musieli zrobić jako podmiot odbierający odpady komunalne w wyniku wygranej procedury przetargowej, a co gmina przerzuci bezpośrednio na mieszkańców gminy. Projekt zakłada, że jeżeli dany mieszkaniec będzie ponosił opłatę za odpady segregowane, to będzie zobowiązany do prowadzenia segregacji, ponieważ w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zapłaci 2-4-krotność opłaty, którą ponosi – mówi K. Gonera.

wersja pdf

“Podwyżka jest konieczna”