Z Z Janiną Mucek, dyrektorem wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów, rozmawiamy o stanie gminnej oświaty na początku roku szkolnego.

– Cały czas mamy problem braku nauczycieli. Zapowiedzi minister Zalewskiej, że zwiększy się ilość etatów okazały się prawdziwe, problemem natomiast jest pogorszenie warunków pracy nauczycieli, np. chemikowi dyrektorzy szkół wiejskich proponują 2 godziny tygodniowo. Oznacza to, że żeby zapewnić mu cały etat musi pracować w 9 szkołach wiejskich, do których musi dojechać na własny koszt. W takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim nauczyciele przedmiotów, które pojawiły się w podstawówkach w klasach VII i VIII, czyli m.in. chemia, biologia, fizyka, geografia, drugi język obcy, edukacja dla bezpieczeństwa itp. Efekt jest taki – w każdej ze szkół przybyło etatów, a chętnych nauczycieli nie ma – mówi J. Mucek.

wersja pdf

JAKO MIESZKANIEC MAM OBAWY”