Z Andrzejem Różańskim, prowadzącym zespół komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej d/s oceny potrzeb inwestycyjnych na obszarach wiejskich gminy Rady Miejskiej w Goleniowie, rozmawiamy o potrzebach inwestycyjnych zgłoszonych przez sołectwa gminy Goleniów.

– Otrzymaliśmy potężny materiał, chociaż różne sołectwa różnie do tematu podeszły. Jedno sołectwo – Bolechowo – ankiety nam nie oddało, bo tam chorował sołtys, ale podczas objazdu gminy spotkaliśmy się z radą sołecką na miejscu. Ze wszystkich sołectw zebraliśmy ok. 70-80 zgłoszeń o inwestycjach na drogach. Podobną ilość w oświetleniu sołectw oraz kilkadziesiąt pozostałych propozycji różnego rodzaju. Po uzyskaniu danych z tych ankiet, ułożyliśmy sobie harmonogram, zgodnie z którym w jedenaście dni odwiedziliśmy na przełomie lipca i sierpnia tego roku wszystkie sołectwa w naszej gminie. I zrobiliśmy ok. 2000 zdjęć dokumentujących zgłaszane w sołectwach potrzeby inwestycyjne – mówi A. Różański.

wersja pdf

33 SOŁECTWA, 2 TYSIĄCE ZDJĘĆ