Z Magdaleną Miklaszewską, prezesem spółki z o.o.”Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, rozmawiamy o budynku wielorodzinnym, którego konstrukcja podlega postępującej degradacji.

– Słupy tworzą tzw. galerię. Na nich pojawiły się pierwsze rysy – widoczne i duże. One wymagały dokładniejszego sprawdzenia, niż to się dzieje rutynowo. A dzieje się coś więcej, bo te rysy się powiększają i powstają nowe. Zleciliśmy ekspertyzę techniczną, która wykazała konieczność wykonania wielu napraw. Ona nas o tyle nie zadowoliła, że nie wskazała przyczyny powstawania rys. Wspólnota mieszkaniowa tego bloku wyraziła uchwałą zgodę na wykonanie jeszcze jednej ekspertyzy technicznej, której częścią były badania geologiczne gruntu pod budynkiem. Okazało się, że aktualny stan gruntu pod tym blokiem powoduje zarysowania i budynek nierównomiernie osiada – od strony Iny bardziej. Osiada, ponieważ został postawiony na warstwie torfu. To nie jest błąd, ale posiadana przez nas wiedza wskazuje, że żywotność tego budynku zaplanowano na ok. 50 lat, czyli została już przekroczona – mówi M. Miklaszewska.

wersja pdf

“Budynek może się zawalić