Wiceburmistrz tłumaczy też, dlaczego burmistrz zaproponuje radnym na sesji 5 lutego taki, a nie inny pakiet uchwał „śmieciowych” – to nie tylko sposób wyliczenia opłaty i jej wysokość oraz sposób egzekucji. Z rozmowy dowiadujemy się też co się stanie, jeżeli radni w najbliższą środę odrzucą propozycje burmistrza, tak jak to już raz zrobili w listopadzie ubiegłego roku oraz podczas obrad połączonych komisji rady w miniony wtorek. Pytaliśmy też, czy radnych popierających burmistrza będzie obowiązywała w głosowaniu dyscyplina klubowa.

Załączony materiał filmowy jest tylko fragmentem z kilkugodzinnych wtorkowych obrad komisji, ale pokazuje ich atmosferę.